KOMU POMAGAMY

Pomoc prawnika często jest niezbędna w razie konieczności uregulowania spraw osobistych, majątkowych czy rodzinnych. Profesjonalna porada niejednokrotnie może nakierować na właściwy sposób rozwiązania problemu, wskazać właściwą drogę postępowania, wytyczyć ścieżkę ku założonemu celowi.


Oferta pomocy prawnej Fundacji skierowana jest głównie do osób fizycznych w zakresie:

  • spraw rodzinnych - takich jak: rozwodowe, alimentacyjne, dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi,
  • zadłużeń wobec przedsiębiorców,
  • pomocy ofiarom przestępstw,
  • poszkodowanym w wypadkach,
  • spraw majątkowych, w tym spadkowych i własnościowych.

JAK POMAGAMY

  • Konsultacje prawne (telefoniczne, online, osobiste),
  • analizy prawne (online i osobiste),
  • doradztwo odnośnie prowadzonych postępowań sądowych (telefoniczne, online, osobiste).

Przedawnienia


Kogo dotyczy nasza oferta?


Nasza pomoc skierowana jest do osób posiadających długi, w tym przede wszystkim długi przedawnione . Przedawnienie oznacza, iż dłużnik po upływie określonego przez prawo terminu ma możliwość odmowy spełnienia zobowiązania, a więc może nie spłacić długu.


Skąd możesz wiedzieć, że Twój dług jest przedawniony?


Pamiętaj, aby odbierać wszelką korespondencję, dokładnie czytać listy, w tym także te z sądów. Jeżeli na dokumentach przesłanych przez sąd zauważysz, że pomiędzy terminem zapłaty, a dniem wniesienia do sądu przez wierzyciela pozwu o zapłatę upłynął długi okres czasu (np. 3 lata) skontaktuj się z naszą Fundacją. Czas przedawnienia zależy od rodzaju długu, ale żaden nie trwa wiecznie. Najczęściej występujący termin przedawnienia w przypadku długów, gdzie wierzycielem jest przedsiębiorca (np. bank, dostawca prądu, wody, gazu, operator telefonicznych) wynosi 3 lata, co oznacza, że po tym okresie czasu, jeżeli wcześniej nie było żadnych postępowań sądowych, albo nie uznałeś zobowiązania, można odmówić zapłaty długu.


Co zrobić by nie płacić?


Upływ okresu przedawnienia nie oznacza jednak, że możesz spać spokojnie. Pod żadnym pozorem nie należy płacić żądanych przez wierzyciela kwot, nie zawierać ugody z wierzycielem, dopóki nie skontaktujesz się z naszą Fundacją i nie otrzymasz profesjonalnej porady, albowiem może doprowadzić to do przerwania biegu przedawnienia. Jeżeli dostałeś z sądu nakaz zapłaty, który nakazuje Ci zapłatę jakichś kwot, niezwłocznie skontaktuj się z naszą Fundacją.


Twoja zwłoka działa wyłącznie na korzyść Wierzyciela.